Bán XE TẢI FUSO 1T6 THÙNG LỬNG GẮN BỬNG NÂNG với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh tại TGXT

Bán XE TẢI FUSO 1T6 THÙNG LỬNG GẮN BỬNG NÂNG với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh tại TGXT

Bán XE TẢI FUSO 1T6 THÙNG LỬNG GẮN BỬNG NÂNG với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh tại TGXT