Xe bồn chở cám gia súc 24M3 Hino – FM8JNSA với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh

Xe bồn chở cám gia súc 24M3 Hino - FM8JNSA với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh

Xe bồn chở cám gia súc 24M3 Hino – FM8JNSA với ngoại thất bắt mắt, giá cạnh tranh